Kurum Beslenmesi

Kurumsal danışmalık, çalışanların ve yöneticilerin iş hayatlarında verimliliğini arttırmak, ayrıca sağlıklı bir yaşam sürmeleri için verilen beslenme danışmalığı hizmetidir.